Privatlivspolitikken

PRIVATLIVSPOLITIK FOR TERAPIHUSET LEMVIG

Senest rettet: Den 8. juni 2020

TERAPIHUSETS dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik,
der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder os trække samtykket tilbage.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Doris Knak er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:
Doris Knak
Høgevej 8
7620 Lemvig

CVR: 15815280

Telefonnr.: 97 82 28 59
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.terapi-huset.dk

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • 1) Klientoplysninger:
 • - Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, dato for behandling(er), telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 • - Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse
  • CPR-nummer
  • Helbredsoplysninger, oversigt over dine behandlinger

 Her indsamler vi oplysninger fra:

Vi får oplysningerne fra dig ved din bestilling af behandling. Vi indhenter ikke oplysninger fra andre kilder

Terapihusets formål med behandling af dine personoplysninger:

Formålet med at opbevare dine oplysninger, er at klinikken har viden så den kan yde den bedste service.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • · Terapihuset berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • · At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • · Behandling efter lovkrav
 • · Behandling med samtykke

Formålene

 • · Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

Behandlingen af dine personoplysninger sker delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

Samtykke:

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke personoplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • • Retten til berigtigelse
 • • Retten til sletning
 • • Retten til begrænsning af behandling
 • • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Doris Knak
Dataansvarlig

logo hvidfacebookCopyright Terapihuset Lemvig
Høgevej 26, 7620 Lemvig
Doris Knak. Tlf.: 22 54 12 79

Adgang for medlemmer _

Log ind her